Örnsköldsvik: 0660-503 00

Röbäck - Återvinning: 090-10 00 08

Jour Assistance: 020-912 912

Ume Assistance är en komplett partner för ditt bygg och industriavfall. Vi klarar av både stora som små kunder gällande byggsektorn samt butiker.

Beställ container av oss så löser vi både transporter och omhändertagande av ditt avfall. Eller kom själv och lämna ditt avfall hos oss på vår återvinningscentral i Röbäck, Travbanevägen 61, 904 40 Röbäck – mitt emot Umåkers travbana. Har du frågor kan du ringa oss på 090-10 00 08

Se våra containertyper här.

 • Renhållning
  – Avfallshantering och återvinning.
 • Källsortering & soprum
  – Sortering för både miljön och ekonomins skull.
 • Containrar
  – Vi erbjuder ett stort utbud av contrainrar.
 • Lastväxlarflak
  – Vi tillhandahar även lastväxlarflak.
 • Kärl & emballage
  – För att underlätta avfallshantering erbjuder vi en mängd olika kärl och emballage.
 • Storsäck
  – Ett bra komplement till containrar och vid arbeten i trånga utrymmen.
 • Byggavfall
  – Vi är en komplett partner för ditt bygg och industriavfall.
 • Farligt avfall
  – Vi har särskilt utbildad personal och tillstånd för farligt avfall.
 • Specialavfall
  – Vi kan även hjälpa till med specialavfall som exempelvis sekretessavfall.
 • Biobränsle
  – Vi producerar även biobränsle såväl av skogsavfall som träspill från byggsektorn.

Umeås mest lokala återvinningsföretag

Vårt avfallscenter tar emot mängder av avfall årligen. Materialen som återvinns är metall, plaster, glas, däck, trä för biobränsle, well, elektronik med mera. I dagsläget går endast 5% till deponi. Övrigt brännbart material krossas för att gå till värmeutvinning.

Anläggningen genomgår en ständigt utveckling, detta pga. att industrin stöter på nya problem med att göra sig av med restprodukter som tillkommer genom hårdare lagstiftning.

Elisabeth Halén

Elisabeth Halén

Administratör & Ordermottagare Återvinning

Tel: 090-206 04 10
Mail: elisabeth@umeassistance.com

Martin Hansson

Martin Hansson

AO Entreprenad & Återvinning

Tel: 090-690 32 52
Mail: martin.hansson@umeassistance.com

Återvinning

Har du frågor?
Travbanevägen 61
904 40 Röbäck
Tel: 090-10 00 08

Förfrågan

Boka container eller kom
själv och lämna av
ditt avfall.

Förfrågan

Förfrågan