Örnsköldsvik: 0660-503 00

Röbäck - Återvinning: 090-10 00 08

Jour Assistance: 020-912 912

Vår affärsidé

”Ume Assistance ska till entreprenad-, industri- och handelsföretag samt offentliga verksamheter i huvudsak i Umeå med omnejd leverera och utveckla transporter och transportnära tjänster så att kunderna utvecklas på sina marknader. Även inom området entreprenad såsom miljö och övriga maskintjänster skall utveckling ske för och med kundernas önskemål.”

”Service beyond the expected”

Vår vision innebär att vi  ska vara det mest kundorienterade företaget inom transport, entreprenad och miljönäringen. Det uppnår vi genom lyhördhet, delaktighet och ständiga förbättringar för våra kunder och vår egen verksamhet.

Mer än ett traditionellt entreprenadbolag

Vi är mer än ett transportlogistik- och entreprenadbolag i traditionell bemärkelse.  I samarbetet med de föreningar vi är anslutna till skapar vi mervärde för våra kunder som alla parter vinner på.
Idag är alla våra uppdrag kundanpassade. Allt från mindre leveranser till rätt plats i rätt tid till större logistiklösningar som är skräddarsydda för kunden. Kundanpassade uppdrag gäller för transporter, maskiner samt alla övriga uppdrag vi åtar oss.

Vår utveckling genom åren

Grunden för vår verksamhet sträcker sig ända tillbaks till 1967, detta innebär att vi har lång erfarenhet av det vi gör. Vi började i mindre skala men har under åren fortsatt utvecklingen framåt och har idag en miljö- och kvalitetscertifierad organisation. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Idag består vår verksamhet i försäljning av transport och maskintjänster med kompetens att hantera kundernas logistikbehov och kringtjänster anpassade till marknadens krav. Vi har vårt huvudsäte i Umeå och arbetar till största delen lokalt.

 

  • Ume Assistance som funnits sedan 1967, (fram till 1999 under annat namn).
  • Ume Assistance ägs och drivs av Mattias, Magnus och Martin Hansson.

Affärsområden

Transporter sedan 1967. Vi har växt genom åren och breddat vår maskinpark. Idag är företaget indelat i fyra affärsområden:

Hitta hit

Ume Assistance AB

Mattias Hansson

Mattias Hansson

VD

Mobil: 070-377 21 01
Mail: mattias@umeassistance.com

Umeå

Mätarvägen 4B
901 33 Umeå
Tel: 090-14 16 90
Larm: 020-912 912